Διοργάνωση συνεδρίων, θερινών σχολείων και σεμιναρίων.