Μαθήματα Ακαδημαϊκού έτους 2022-23

ΥΓ0003 – Εισαγωγή στις βάσεις και στις βασικές έννοιες των μαθηματικών

ΠΡΑΚ–Β2 – Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών

ΠΡΑΚ–Γ2 – Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών

ΕΓ0017 –  Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

ΕΓ0031 – Διδακτική των μαθηματικών

ΕΓ0040 – Θεωρία και Εφαρμογή της Επίλυσης και Θέσης του Μαθηματικού Προβλήματος: Η χρήση Μαθηματικών Εκπαιδευτικών λογισμικών για την επίλυση Μαθηματικών Προβλημάτων

ΕΓ0048 – Σύγχρονες Μέθοδοι διδασκαλίας των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

ΕΓ0049 – Τα βασικά μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

ΕΓ0050 – Η Χρήση των νέων τεχνολογιών και μαθηματικών εκπαιδευτικών λογισμικών για τη διδασκαλία μαθηματικών θεμάτων στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου

ΕΑ05 – Μαθηματικά και εφαρμογές τους στην εκπαίδευση (Μεταπτυχιακό)