Ακαδημαϊκό προσωπικό

Καθηγητής
Ευγένιος Αυγερινός

Διοικητικό προσωπικό

Ελένη Χρυσαφίνα

Υποψήφιοι διδάκτορες

Αναστάσιος Σωτηράκης
Αθανάσιος Καραγεωργιάδης
Δήμητρα Ρεμούνδου
Λουίζα Θεμιστοκλέους
Ρόζα Βλάχου