Το Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσων συμμετέχει στη διοργάνωση συνεδρίων, θερινών σχολείων και σεμιναρίων σε θέματα που άπτονται των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Θερινό σχολείο “Νευροεπιστήμες και Μαθηματική Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσων του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργάνωσαν θερινό σχολείο με θέμα “Νευροεπιστήμες και Μαθηματική Εκπαίδευση” στη Ρόδο από 30 Ιουνίου ως 04 Ιουλίου 2016.

Συνέδριο “2o Διεθνές Συνέδριο των Πανεπιστημίων Πέντε Πόλεων

Το Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσων του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε στη διοργάνωση του 2ου Διεθνές Συνεδρίου των Πανεπιστημίων Πέντε Πόλεων στη Ρόδο 6-7 Μαΐου 2011.

Σεμινάρια

Το Εργαστήριο διοργανώνει σεμινάρια σε θέματα της ερευνητικής του δραστηριότητας.