Διημερίδα “Μαθηματικής Παιδείας” – 25-26/06/2022

Το Εργαστήριο Μαθηματικών Διδακτικής και Πολυμέσων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευςης του Πανεπηστημίου Αιγαίου και το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) διοργανώνει Διημερίδα Μαθηματικής Παιδείας.

Θερινό σχολείο “Νευροεπιστήμες και Μαθηματική Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσων του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργάνωσαν θερινό σχολείο με θέμα “Νευροεπιστήμες και Μαθηματική Εκπαίδευση” στη Ρόδο από 30 Ιουνίου ως 04 Ιουλίου 2016.

Συνέδριο “2o Διεθνές Συνέδριο των Πανεπιστημίων Πέντε Πόλεων

Το Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσων του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε στη διοργάνωση του 2ου Διεθνές Συνεδρίου των Πανεπιστημίων Πέντε Πόλεων στη Ρόδο 6-7 Μαΐου 2011.

Σεμινάρια

Το Εργαστήριο διοργανώνει σεμινάρια σε θέματα της ερευνητικής του δραστηριότητας.