Εισαγωγή στις Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών

Βαθμολογία 1ης προόδου

Στο αρχείο Baseis_BathmologiaProodou1 υπάρχουν οι βαθμοί της εργασίας και της γραπτής εξέτασης της 1ης προόδου.

Ο συνολικός βαθμός για την 1η πρόοδο φαίνεται στην τελευταία στήλη και προκύπτει αθροίζοντας τον βαθμό της εργασίας και τoν βαθμό της γραπτής εξέτασης.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εργαστήριο Μαθηματικών τη Δευτέρα 29/01/2018 10:00-12:00.