Επίλυση προβλήματος-Παράδοση εργασιών

Σχετικά με την παράδοση και παρουσίαση εργασιών του μαθήματος “Θεωρία και εφαρμογή της επίλυσης και θέσης Μαθηματικού Προβλήματος” για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. PrblSolv&Pos_Anakoinosi

Read More

Επίλυση προβλήματος-Γεωμετρία στο δημοτικό

Σημειώσεις για τη διδασκαλία γεωμετρίας στο δημοτικό του μαθήματος “Θεωρία και εφαρμογή της επίλυσης και θέσης Μαθηματικού Προβλήματος” για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. PrblSolv&Pos_Geometria

Read More