Διημερίδα Μαθηματικής Παιδείας

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και τη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤΗΤΑμε Διεθνή Συμμετοχή Το Εργαστήριο Μαθηματικών Διδακτικής και Πολυμέσων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευςης του Πανεπηστημίου Αιγαίου και το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)σε συνεργασία μετις Διευθύνσεις Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου,την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία-Παράρτημα Δωδεκανήσου,την Α΄ ΕΛΜΕ…

Read More