Βάσεις – Αποτελέσματα 1ης Προόδου

Εισαγωγή στις Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών Βαθμολογία 1ης προόδου Στο αρχείο Baseis_BathmologiaProodou1 υπάρχουν οι βαθμοί της εργασίας και της γραπτής εξέτασης της 1ης προόδου. Ο συνολικός βαθμός για την 1η πρόοδο φαίνεται στην τελευταία στήλη και προκύπτει αθροίζοντας τον βαθμό της εργασίας και τoν βαθμό της γραπτής εξέτασης. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εργαστήριο Μαθηματικών τη Δευτέρα 29/01/2018 10:00-12:00.

Read More

Ιστορία και φιλοσοφία – Παράδοση εργασιών

Σχετικά με την παράδοση εργασιών του μαθήματος Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. MathHistPhil2015_Anakoinosi

Read More

Επίλυση προβλήματος-Παράδοση εργασιών

Σχετικά με την παράδοση και παρουσίαση εργασιών του μαθήματος “Θεωρία και εφαρμογή της επίλυσης και θέσης Μαθηματικού Προβλήματος” για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. PrblSolv&Pos_Anakoinosi

Read More