Το παρακάτω ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους συμμετέχοντες στο Workshop Μελέτη μαθηματικών εννοιών μέσα από ένα σενάριο εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Ερωτηματολόγιο