Έρευνα σε θέματα μαθηματικών και διδακτικής τους από την πρωτοβάθμια ως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πτυχιακές εργασίες

Μεταπτυχιακές εργασίες

Διδακτορικά