Σημειώσεις για τη διδασκαλία γεωμετρίας στο δημοτικό του μαθήματος “Θεωρία και εφαρμογή της επίλυσης και θέσης Μαθηματικού Προβλήματος” για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15.

PrblSolv&Pos_Geometria