Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2015 στο Εργαστήριο Μαθηματικών Διδακτικής και Πολυμέσων θα γίνει το 5ο εργαστηριακό μάθημα για τα Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα (Geometer’s Sketchpad), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ» 16:30 έως 18.00

«ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» 18:00 έως 19:30

Από το Εργαστήριο Μαθηματικών Διδακτικής και Πολυμέσων