Ακαδημαϊκό προσωπικό

Ευγένιος Αυγερινός, Καθηγητής

Ρόζα Βλάχου, Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Διοικητικό προσωπικό

Ελένη Χρυσαφίνα

Η Ελένη Χρυσαφίνα είναι μόνιμη του Π.Τ.Δ.Ε. ως Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) από το 1991 έως και σήμερα. Απασχολείται στο Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσα. Συμμετέχει στην εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων, παρέχει εργαστηριακή βοήθεια στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και επιλαμβάνει όλων των ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Υποψήφιοι διδάκτορες

Παναγιώτης Γρίδος

Μιχαήλ Ζώρζος
Μιχαήλ Ζώρζος
Ο Μιχαήλ Ζώρζος είναι απόφοιτος του τμήματος μαθηματικών του ΕΚΠΑ με ειδίκευση στη διδακτική των Μαθηματικών, κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Επιστήμες της αγωγής – Εκπαίδευση με τη χρήση νέων τεχνολογιών» και υποψήφιος διδάκτορας του πανεπιστημίου Αιγαίου στη Διδακτική των Μαθηματικών με επιβλέποντα τον καθηγητή Ευγένιο Αυγερινό. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το σεμινάριο «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκει ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός στα δημόσια σχολεία της χώρας.

Βιογραφικό σημείωμα

Νίκος Μανίκαρος

Διδάκτορες

Ρόζα Βλάχου

Ανδρέας Μαρίνος

Δήμητρα Ρεμούνδου

Η Δήμητρα Ρεμούνδου είναι απόφοιτη του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με Μεταπτυχιακό στα “Πληροφοριακά Συστήματα” από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακό στις “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Διδακτική των Μαθηματικών με επιβλέποντα τον καθηγητή Ευγένιο Αυγερινό.
Βιογραφικό σημείωμα

Αλεξάνδρα Σκούφη

Συνεργάτες

Ιωάννης Βανδουλάκης

Αθανάσιος Καραγεωργιάδης

Μανώλης Κιουλάφας

Αναστάσιος Σωτηράκης