Η Εργασίες 1 και 2 της Προόδου 2 για το μάθημα «Εισαγωγή στις Βάσεις και στις Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών» θα πρέπει να παραδοθούν ως τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 στο Εργαστήριο Μαθηματικών και ώρες 9-11.

Πρόοδος 2 – Φυλλάδιο 1 από 2