Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015, 17:30-19:00 στο Εργαστήριο Μαθηματικών Διδακτικής και Πολυμέσων θα γίνει το 6ο και τελευταίο εργαστηριακό μάθημα για τα Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα (Geometer’s Sketchpad), των μαθημάτων «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ»  και «ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» .

Από το Εργαστήριο Μαθηματικών Διδακτικής και Πολυμέσων