Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φ.Ε.Κ. 182/21.08.2000, Π.Δ. 202
Διευθυντής: Αυγερινός Ευγένιος, Καθηγητής
ΕΤΕΠ: Ελένη Χρυσαφίνα