Ιστορία και φιλοσοφία – Παράδοση εργασιών

Σχετικά με την παράδοση εργασιών του μαθήματος Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. MathHistPhil2015_Anakoinosi

Read More

Ιστορία και φιλοσοφία – Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. MathHistPhil2015_Aksiologisi

Read More

Ιστορία και φιλοσοφία – Εργασίες

Οι εργασίες του μαθήματος Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. MathHistPhil2015_Ergasies

Read More

Ιστορία και φιλοσοφία μαθηματικών – Ύλη

Η ύλη του μαθήματος Μαθηματική Εκπαίδευση με χρήση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών σε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. MathHistPhil2015_Yli

Read More